Kalligrafi, Handskriven text

En kalligrafisk text är handskriven, ger atmosfär och känsla i speciella sammanhang.
Inbjudan - kuvert - program - menyer - placeringskort - tackkort - diplom - logotyper etc.
till högtidsdagar - gratulationer - bröllop - event ...
Utgår oftast från min egen handstil – glöm inte bort att vårda din egen.
handskrivet

handstil
logo