Grafisk Design och Formgivning

 

Kombinerar ihop text, typografi, bild och färg till en spännande harmonisk yta. Kan vara i form av logotype, varumärke, affisch, grafisk profilering, broschyr, tidningslayout eller andra trycksaksproduktioner.

Även inom andra områden till exempel att formge en utställning.


Kog Art kombinerar ofta de grafiska design uppdragen, med egna illustrationer.

 

Visar här till höger affischer för Kulturföreningen Lyktan. Är också deras webmaster och har ansvarat för några av utställningarna härintill.

 

Exempel på en broschyr:
"Utblick Slussen"
Ett oberoende förslag till ombyggnaden av Slussen i Stockholm, av planeringsarkitekt Ulf Christerson.

Har under flera år hjälpt till med att ta fram informationsmaterial i form av illustrationer, ritningar, trycksaker, annonser, banner och en utställning.

Ladda ner broschyren
"Utblick Slussen" (PDFfil ca 2,4 mb) april 2011

utställningsaffisch
utställningsaffisch
utställningsaffisch
utställningsaffisch
utställningsaffisch
utställningsaffisch
utställningsaffisch
utställningsaffisch
utställningsaffisch

© Upphovsrätt Kog Art / Kerstin Olsson Grönvik. Kog Art’s pictures are protected by copyright laws.